Tietoa HYYn tilajaosta vuosille 2009-2010

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa on käynnissä prosessi järjestötilojen jakamiseksi vuosille 2009-2010. Ylioppilaskunta tarjoaa järjestö- eli kerhotiloja piirissään toimiville järjestöille kahdeksi vuodeksi kerrallaan solmittavin vuokrasopimuksin. Järjestötiloja on ollut viime vuosina Uuden ylioppilastalon A- ja B-rapuissa sekä Domus Academican B- ja D-taloissa. Vuosien 2009-2010 tilajaossa ovat mukana myös syksyllä valmistuvan kolmannen ylioppilastalon tilat, kun taas Domus Academican tiloista on ehdotettu luovuttavan.

HYYn talousjohtokunta päätti alustavasta esityksestään tilajaoksi toukokuun lopussa. Esityksessä Uudella ylioppilastalolla toimivien osakuntien tilat vähenisivät puoleen nykyisestä. A-rapussa toimiva Varsinaissuomalainen osakunta sijoitettaisiin samaan tilaan naapurinsa Eteläsuomalaisen osakunnan kanssa, ja B-rapussa niin sanotussa Kupolin tilassa toimivat ruotsinkieliset osakunnat ja järjestöt siirrettäisiin A-rappuun samaan tilaan Savolaisen osakunnan kanssa. VSO:n ja Kupolin osakuntien tilalle muuttaisi yli kaksinkertaisesti nykyistä suurempiin tiloihin joukko poliittisia, yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä järjestöjä.

Talousjohtokunnan esitys tilajaoksi vuosille 2009-2010 on lähetetty kesäksi järjestöille palautteen antamista varten. Järjestöpalautteen vastaanottaminen päättyy perjantaina 29.8.2008, mihin saakka palautteen voi toimittaa kirjallisesti allekirjoitettuna joko HYYn palvelutoimistoon tai skannattuna osoitteeseen kirjaamo[at]hyy.fi. Tämän lisäksi HYY järjestää järjestöille tilajaon palautetilaisuuden tiistaina 2.9.2008 klo 17-20 Uuden ylioppilastalon Mannerheim-salissa. Talousjohtokunta käsittelee tilajakoesitystä uudestaan palautteen pohjalta syyskuun alussa ja tekee lopullisen esityksen hallitukselle kokouksessaan perjantaina 19.9.2008. HYYn hallitus päättää lopullisesti tilajaosta torstaina 25.9.2008.

Mielenilmaus
Osakuntalaiset järjestivät hiljaisen mielenilmauksen osakuntatilojen
puolesta ennen talousjohtokunnan kokousta 30.5.2008.

Tilajaon taustaa

1990-luvun lopussa HYY alkoi suunnitella kolmannen ylioppilastalon rakentamista Leppäsuolle Domus Academica -opiskelija-asuntolan viereen. Taustalla oli opiskelijoiden järjestötoiminnan kasvu ja Uuden ylioppilastalon tiukentuneiden paloturvallisuusmääräysten vuoksi syntynyt juhlatilojen tarve. Kolmannen ylioppilastalon rakennussuunnitelmien edetessä alettiin järjestötoiminnan painopistettä siirtää Leppäsuolle. 2000-luvun alkuvuosina otettiin järjestöjen käyttöön Domus Academican B-talon alin kerros sekä remontoitiin D-talosta tilat valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden tiedekuntajärjestö Kannunvalajille.

Osakuntatilat tulivat järjestötilajaon piiriin 1990-luvun lopulla, jolloin niidenkin vuokrasopimuksista tehtiin kaksivuotisia – tämän jälkeen vain musiikkikorporaatioiden tilat Vanhalla ylioppilastalolla ovat olleet tilajaon ulkopuolella. Osakuntatiloja on ollut alun perin Osakuntataloksi rakennetulla Uudella ylioppilastalolla, ja vuonna 2006 HYYn edustajisto päätti, että kolmannelta ylioppilastalolta varataan tila Liisankadulla asuintalossa toimiville osakunnille. Tämän asuinhuoneiston ovat jakaneet vuodesta 1973 Wiipurilainen, Karjalainen ja Kymenlaakson osakunta. Nämä osakunnat olivat 1970-luvun alussa pakotettuja muuttamaan pois Uudelta ylioppilastalolta, jossa HYY korotti jatkuvasti tilavuokria. Asuintalo Liisankadulla on osoittautunut hankalaksi paikaksi järjestää täysipainoista osakuntatoimintaa, ja toistuvat vastikkeiden korotukset ovat ajaneet osakunnat ahtaalle. Tämän vuoksi näille osakunnille päätettiin tarjota uusi tila kolmannelta ylioppilastalolta.

Keväällä 2008 HYYn edustajisto muutti aiempia tilalinjauksiaan, kun vuoden 2009 kehysbudjettiin kirjattiin, että Domus Academican B- ja D-talojen järjestötiloista tulisi luopua säästösyistä. Näin ollen järjestötilojen määrä ei kolmannen ylioppilastalon uusista tiloista huolimatta kasvaisi, vaikka tilaa hakevien järjestöjen määrän tiedettiin olevan nousussa. Kehysbudjettikeskustelun yhteydessä edellisen syksyn edustajistovaalien voittaja Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset (HYAL) esitti, että osakunnilla on kokonaisuudessaan liikaa HYYn tarjoamia tiloja ja vaati tilajaon tekemistä ”puhtaalta pöydältä”. HYAL teki oman tilajakonsa, jossa esitettiin Uuden ylioppilastalon osakuntatilojen vähentämistä puoleen ja muiden järjestöjen tilamäärän lisäämistä huomattavasti. Toukokuun lopussa HYAL:n esitys voitti HYYn talousjohtokunnassa äänin 8-6 osakuntien edustajistoryhmän esityksen, jonka lähtökohtana oli, ettei minkään järjestön asemaa tule tilajaossa merkittävästi huonontaa nykytilanteeseen verrattuna.