Första sidan
uusiyotalo_p.jpg

Kampanjen för att bevara Nya studenthusets nationslokaler i fördelningen av klubblokaler vid Studentkåren för Helsingfors universitet (HUS) är avslutad. Enligt beslutet som HUS fastställde den 25.9 tas en av nationslokalerna i annat bruk. Varsinaissuomalainen osakunta kommer att flytta in med Savolainen osakunta medan de svenskspråkiga organisationerna som fungerat under husets kupol, Åbo Nation, Östra Finlands Nation och Åländska studentföreningen i Helsingfors, blir tvungna att flytta till Varsinaissuomalainen osakuntas nuvarande utrymmen. Utrymmena under Kupolen ges till samhälleliga föreningar som fungerar inom studentkåren.

Nästan 3000 personer skrev under namninsamlingen för att rädda utrymmena, riktad till HUS ekonomidirektion och styrelse. Nationerna i Nya studenthuset tackar varmt alla de undertecknade för deras stöd.Nationerna vid Helsingfors universitet är oroade över att studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) planerar att skära ned på nationslokalerna i Nya studenthuset. I Nya studenthuset fungerar Åbo Nation och Östra Finlands Nation samt de finskspråkiga Eteläsuomalainen, Savolainen och Varsinaissuomalainen osakunta. Nationerna är tvärvetenskapliga, aktiva studentsammanslutningar som erbjuder sina medlemmar mångsidig verksamhet i HUS lokaler i centrala Helsingfors.

Ekonomidirektionen vid HUS har föreslagit att de återstående fyra nationsutrymmena i Nya studenthuset, som byggdes som nationshus år 1910, minskas med hälften från början av 2009. Två nationslokaler skulle ges till andra HUS-föreningars bruk. Detta skulle betyda att Varsinaissuomalainen osakunta, som är den enda sammanslutning som fungerat i samma lokal sedan huset invigdes, tvingas flytta in hos Eteläsuomalainen osakunta. Dessutom skulle den svenskspråkiga helhet som fungerar under husets kännetecknande Kupol, och som består av Åbo Nation, Östra Finlands Nation och Åländska Studentföreningen i Helsingfors, flyttas till Savolainen osakuntas utrymmen.

Förslaget skulle medföra att alla inblandade nationer är tvungna att begränsa sin verksamhet och att ett unikt svenskt rum vid studentkåren försvinner. Nya studenthusets nationer vädjar nu om att nationsutrymmena bevaras. Nationerna är övertygade om att HUS fördelning av föreningslokaler kan göras på ett sätt som är rättvist och inte tvingar någon förening som ansökt om HUS utrymmen att inskränka på sin nuvarande aktiva verksamhet. HUS styrelse fattar det avgörande beslutet i september.

På dessa sidor hittar du information om nationsutrymmena, aktuell debatt och det alternativa förslag till fördelningen av föreningslokaler som nationernas och SNÄfs delegationsgrupper lagt fram. Du kan också skriva under en namninsamling för nationsutrymmenas bevarande, riktad till HUS styrelse och ekonomidirektion.

Nyaste diskussionsinläggen

Myös Peduca ry (yleistä ja aikuiskasvatutiedettä sekä opettajaksi opiskelevien ainejärjestö) on sa...
(by Anonymous (128.214.205.x) 02 Sep 2008 13:55, posts: 9)
Det har i diskussionen då och då talats om att det finns för många stängda dörrar i Nya stude...
(by Sara Estlander 26 Aug 2008 15:46, posts: 1)
Ihmettelen tuota aiemminkin esitettyä näkemystä, ettei Kupoli sopisi kovin hyvin yh...
(by Anonymous (83.150.94.x) 21 Aug 2008 13:38, posts: 2)
Osakunnat ovat avoimia kaikille opiskelijoille, mielipiteistään tai intresseistä huolimatta. Ai...
(by Anonymous (82.181.179.x) 21 Aug 2008 12:06, posts: 2)
Tulevien opiskelijasukupolvien elämään saattaa vaikuttaa, jos HYY käyttää kaiken energiansa tähän...
(by Ari Harjunmaa 21 Aug 2008 11:54, posts: 29)
jos HYY yrittäisikin hoitaa asiat niin, että mahdollisimman moni taho olisi sen toimintaan t...
(by Sampo Smolander 21 Aug 2008 10:59, posts: 29)
Heidän elämäänsähän asia ei vaikuta tippaakaan. (1) Tulevien opiskelijasukupolvien elämään saatt...
(by Sampo Smolander 21 Aug 2008 10:41, posts: 29)
"Nyrkkisääntönä voi tutkimuksen perusteella pitää, että karkeasti joka toinen opiske...
(by Ari Harjunmaa 21 Aug 2008 10:11, posts: 29)
Aktiivit ovat ne, jotka riitelevät keskenään, mutta tilojen käyttöoikeus kuuluu kaikille, myös pa...
(by Sampo Smolander 21 Aug 2008 09:10, posts: 29)
Mutta tarviiko sen nyt niin suuresti kiinnostaa HYY:n jäsenten enemmistöä, jos vähemmistö (ain...
(by Ari Harjunmaa 21 Aug 2008 08:23, posts: 29)