Om HUS fördelning av föreningslokaler 2009-2010

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är i färd med att omfördela sina föreningslokaler för perioden 2009–2010. HUS erbjuder tvååriga hyreskontrakt för förenings- d.v.s. klubblokaler till de föreningar som fungerar under studentkåren. Under de senaste åren har föreningslokalerna funnits i Nya studenthusets A- och B-trappor samt i Domus Academicas B- och D-hus. I utrymmesfördelningen för 2009–2010 ingår också det tredje studenthus som står färdigt på hösten, medan man planerar att ta Domus Academicas utrymmen ur föreningsbruk.

HUS ekonomidirektion beslutade om ett preliminärt förslag på fördelningen av föreningslokaler i slutet av maj. I detta förslag minskas Nya studenthusets nationsutrymmen med hälften. Varsinaissuomalainen osakunta som finns i A-trappan placeras i samma utrymmen som sin granne Eteläsuomalainen osakunta, och de svenskspråkiga nationer och föreningar som fungerar under Kupolen i B-trappan placeras i A-trappan hos Savolainen osakunta. Till de utrymmen där VSO, ÅN, ÖFN och ÅSFH nu huserar flyttas en grupp politiska, samhälleliga och internationella föreningar, som därmed får mer än dubbelt större lokaler än nu.

Ekonomidirektionens förslag på fördelningen av föreningslokaler 2009–2010 har skickats ut till föreningarna för kommentarer över sommaren. Kommentartiden avslutas fredagen den 29.8.2008. Fram till dess kan skriftliga och underskrivna kommentarer lämnas in till HUS servicebyrå eller skannas och skickas till adressen kirjaamo[at]hyy.fi. Dessutom ordnas en möjlighet att kommentera förslaget tisdagen den 2.9.2008 kl. 17–20 i Mannerheimsalen i Nya studenthuset. Ekonomidirektionen behandlar förslaget på nytt utgående från kommentarerna i början av september och lägger fram sitt slutliga förslag för styrelsen på sitt möte fredagen den 19.9.2008. HUS styrelse tar det avgörande beslutet om utrymmesfördelningen torsdagen den 25.9.2008.

Mielenilmaus
Nationsmedlemmarna ordnade en tyst demonstration för
nationslokalerna före ekonomidirektionens möte 30.5.2008.

Bakgrund

I slutet av 1990-talet började HUS planera byggandet av det tredje studenthuset bredvid studentbostadshuset Domus Academica i Alkärr. I bakgrunden fanns den ökande föreningsverksamheten och det behov av festlokal som skapats av de skärpta brandsäkerhetskraven i Nya studenthuset. Allt efter som byggplanerna framskred började föreningsverksamhetens tyngdpunkt flyttas till Alkärr. I början av 2000-talet togs nedersta våningen i Domus Academicas B-hus i föreningsbruk och statsvetenskapliga fakultetens fakultetsförening Kannstöparna fick ett renoverat utrymme i D-huset.

Nationslokalerna togs med i den allmänna fördelningen av föreningslokaler i slutet av 1990-talet och samtidigt gjordes också deras hyreskontrakt tvååriga. Efter detta har endast musikkorporationernas utrymmen i Gamla studenthuset hållits utanför den allmänna fördelningen. Studentkårens nationsutrymmen har hittills funnits i Nya studenthuset, som byggdes som nationshus år 1910. År 2006 beslutade HUS delegation att reservera en lokal i det tredje studenthuset för de nationer som sedan 1973 huserar i ett bostadshus på Elisabetsgatan. Dessa nationer – Wiipurilainen, Karjalainen och Kymenlaakson osakunta – tvingades i början av 1970-talet flytta från Nya studenthuset där HUS ständigt höjde hyrorna. Bostadshuset på Elisabetsgatan har visat sig vara olämpligt att ordna fullvärdig nationsverksamhet i, och de återkommande förhöjningarna av vederlagen tär på nationernas ekonomi. Därför bestämde HUS att dessa nationer erbjuds ett utrymme i det tredje studenthuset.

På våren år 2008 ändrade HUS delegation sin tidigare linje gällande föreningslokaler, då man i rambudgeten för 2009 skrev in att Domus Academicas B- och D-hus inte längre skulle finnas med i fördelningen av klubblokaler. Därmed skulle ibruktagandet av det tredje studenthuset inte öka mängden föreningslokaler, trots att man visste att antalet föreningar som ansöker om lokal skulle öka. I samband med diskussionen kring rambudgeten framhöll Helsingfors universitets ämnesföreningars förbund (HYAL dvs. Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset) att nationerna som helhet förfogar över en alltför stor del av HUS lokaler och krävde att fördelningen av föreningslokaler görs om från noll. HYAL gjorde upp ett eget förslag på fördelning av föreningslokaler, i vilket två av Nya studenthusets nationslokaler tas ur nationernas bruk och de övriga föreningarna ges märkbart större utrymmen än tidigare. I slutet av maj vann HYALs förslag på HUS ekonomidirektions möte med rösterna 8–6 över det förslag som nationernas delegationsgrupp lagt fram. I nationernas förslag var utgångspunkten att inte ge någon förening märkbart sämre utrymmen än de nu har.