Kulturhistoriskt viktiga nationslokaler i fara

30.5.2008

Helsingfors universitets studentkår klämmer åt nationer och tvåspråkighet i Nya studenthuset

Ekonomidirektionen för studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har föreslagit att nationsutrymmena i Nya studenthuset skärs ner till hälften. Nya studenthuset är ett betydelsefullt landmärke för universitets- och studentkårshistoria i Helsingfors centrum. Som studentverksamhetens hjärta är det ett levande centrum för stadskultur, och har under årens lopp inhyst aktivitet av alla de slag, inklusive det 365-åriga nationsväsendet. Nu visar studentkåren skandalös likgiltighet inför detta anmärkningsvärda arv. Samtidigt körs studentkårens tvåspråkighet i sank.

Nationsverksamheten har alltid haft en central roll i Nya studenthuset, som byggdes år 1910 uttryckligen som nationshus. I utrymmen som ägs av studentkåren huserar nu Åbo Nation och Östra Finlands Nation samt Eteläsuomalainen, Varsinaissuomalainen och Savolainen osakunta. På initiativ av representanter för Ämnesföreningarnas delegationgrupp har ekonomidirektionen föreslagit att dessa utrymmen skulle minskas med hälften. Att tvinga flera nationer att dela på samma utrymme hotar att föröda deras verksamhet. Det slutliga beslutet tas av HUS styrelse på hösten.

Nya studenthuset är en kultur- och universitetshistoriskt värdefull fastighet som ägs av Studentkåren vid Helsingfors universitet, ibland kallad världens rikaste studentkår. Husets A-trappa, dvs. nationstrappan, är skyddad i Helsingfors stads generalplan 2002, som särskilt nämner skyddet av "osakuntaporras ja arvokkaat osakuntatilat kiinteine sisustuksineen". Detta beskydd tolkas nu på ett fullständigt godtyckligt sätt. Förslaget hotar husets ursprungliga anda, eftersom en av nationerna som föreslås förlora sitt utrymme är Varsinaissuomalainen osakunta, som fungerat i sin lokal sedan allra första början. "Ett utrymme som planerats och avsetts som nationsutrymme är inte ett nationsutrymme, om ingen nation fungerar i det", konstaterar Varsinaissuomalainen osakuntas inspektor, professor i förvaltningsrätt Olli Mäenpää.

I det andra hotade utrymmet fungerar ett unikt svenskspråkigt studentsamfund. Under Kupolen, som är Nya studenthusets symbol, samlar Åbo Nation, Östra Finlands Nation och Åländska Studentföreningen i Helsingfors svenskspråkiga studerande från Helsingfors universitet och andra högskolor i huvudstadsregionen. "Med tanke på universitetets och studentkårens tvåspråkighet är beslutet att vräka dessa sammanslutingar ofattbart kortsiktigt", säger Åbo Nations inspektor emeritus, professor i allmän språkvetenskap Fred Karlsson.

Nationerna är tvärvetenskapliga studentföreningar som samlar studerande från samma geografiska område och erbjuder dem bred verksamhet och service. Nationsutrymmet fungerar som ett andra hem för nationens medlemmar, där de kan träffas bl.a. för kultur- och hobbyverksamhet. För alla nationer i Nya studenthuset är nationens identitet starkt bunden till den lokal där nationen fungerat i årtionden. "Nationerna har alltid haft en betydande roll i att fostra studerande. Nu verkar det som att studentkåren ringaktar grundvalarna för sina egna traditioner", säger Laura Kolbe, författare för HUS historik och professor i Europas historia.

Tilläggsinformation:

Sari Aalto, Kuraattori, Eteläsuomalainen osakunta, tfn 040 580 6931, sari.aalto[at]helsinki.fi
Sara Estlander, Kurator, Åbo Nation, tfn 040 558 5958, sara.estlander[at]helsinki.fi
Anu Korhonen, Kuraattori, Savolainen osakunta, tfn 050 573 6824, anu.k.korhonen[at]helsinki.fi
Timo Korhonen, Kuraattori, Varsinaissuomalainen osakunta, tfn 0400 326 054, timo.korhonen[at]pikaposti.fi
Annette Tallberg, Styrelseordförande, Östra Finlands Nation, tfn 050 379 5171, annette.tallberg[at]helsinki.fi