Nationerna i Nya studenthuset gör kampanj för sina lokaler

13.8.2008 klo 8.00

Ministrar har uttryckt sitt stöd för att lokalerna bevaras

De nationer vid Helsingfors universitet som fungerar i Nya studenthuset har satt igång en kampanj för bevarandet av sina lokaler. Sidan ”Osakuntatilojen puolesta – Bevara nationslokalerna” öppnas idag, onsdag, på adressen www.nationslokalerna.fi. På samma adress kan man underteckna en namninsamling för bevarandet av nationslokalerna. Webbplatsen innehåller information om nationerna och deras verksamhet och historia samt om processen för fördelningen av föreningslokaler vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS).

Ekonomidirektionen vid HUS föreslog på våren att nationsutrymmena i Nya studenthuset skall skäras ned till hälften av deras nuvarande antal och ges till andra föreningars bruk. Detta skulle innebära att Varsinaissuomalainen osakunta, som är det enda samfund som fungerat i samma utrymme från det att huset byggdes, skulle flytta in i samma utrymmen som Eteläsuomalainen osakunta. Dessutom skulle det svenskspråkiga samfund som fungerar under husets kännetecknande Kupol, d.v.s. Åbo Nation, Östra Finlands Nation och Åländska Studenföreningen i Helsingfors, placeras i samma utrymmen som Savolainen osakunta. HUS styrelse fattar det slutgiltiga beslutet om lokalfördelningen torsdagen den 25.9.2008.

Om förslaget förverkligas skulle förutsättningarna att idka verksamhet märkbart försvagas för alla nationer i huset och hela nationsväsendets ställning i universitetssamfundet skulle påverkas. Namninsamlingen för bevarandet av nationslokalerna, som finns till påseende på webbplatsen, har redan skrivits under av flera personer som är oroade över situationen, däribland ministrarna Tuija Brax, Astrid Thors och Stefan Wallin samt de före detta kanslerna vid Helsingfors universitet Kari Raivio, Risto Ihamuotila och Olli Lehto.

Nationerna vill med namninsamlingen föra fram sin oro över tvåspråkighetens framtid inom studentkåren och universitetssamfundet och över det sätt på vilket förslaget åsidosätter kulturhistorien i Nya studenthuset. Om förslaget förverkligas kommer nämligen studentkårens enda helt svenska rum som är öppet för alla att försvinna. Varsinaissuomalainen osakuntas lokal med sin fasta inredning är i sin tur ett byggnadshistoriskt betydande utrymme vars användningsändamål förblivit det samma i snart hundra år.

Nationerna vid Helsingfors universitet är tvärvetenskapliga studentföreningar som samlar studerande från samma område till sin breda verksamhet och erbjuder medlemmarna service. Nationslokalerna är hemlika utrymmen där studerande i olika åldrar och från olika studieinriktningar träffar varandra bl.a. i kultur- och hobbyverksamhetens tecken. Till nationssamfundet hör förutom studerande också tidigare nationsmedlemmar, seniorer, som fortfarande aktivt deltar i nationens evenemang, och därmed är nationsutrymmena också viktiga mötesplatser mellan generationerna.

Tilläggsuppgifter ger:
Sari Aalto, Kuraattori, Eteläsuomalainen osakunta, p. 040 580 6931, sari.aalto[at]helsinki.fi
Sara Estlander, Kurator, Åbo Nation, tfn 040 558 5958, sara[at]estlander.net
Teemu Halme, Kuraattori, Varsinaissuomalainen osakunta, p. 050 512 5852, teemu.halme[at]iki.fi
Anu Korhonen, Kuraattori, Savolainen osakunta, p. 050 573 6824, anu.k.korhonen[at]helsinki.fi
Annette Tallberg, T.f. kurator, Östra Finlands Nation, tfn 050 379 5171, annette.tallberg[at]helsinki.fi