Verksamhetsmöjligheterna för nationerna i Nya studenthuset försvagas avsevärt

Pressmeddelande 25.9.2008
Fritt att publiceras genast

HUS styrelse har fattat beslut i den omstridda utrymmesfördelningen

Nationerna som fungerar i Nya studenthuset är besvikna över det beslut som Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har fattat om omfördelningen av klubbutrymmena i huset. Enligt beslutet som HUS i dag har fastställt kommer Varsinaissuomalainen osakunta att flytta från det utrymme som planerats enligt deras behov för 98 år sedan och in till Savolainen osakunta. De svenskspråkiga organisationerna som fungerat under husets kupol, Åbo Nation, Östra Finlands Nation och Åländska studentföreningen i Helsingfors, blir tvungna att flytta till Varsinaissuomalainen osakuntas nuvarande utrymmen. Utrymmena under Kupolen ges till samhälleliga föreningar som fungerar inom studentkåren.

Nationerna är bekymrade över framtiden för HUS enda helt svenskspråkiga rum i de nya lokaliteterna, som också kommer att användas av finskspråkiga föreningar. Att Varsinaissuomalainen osakunta flyttar in till Savolainen osakuntas utrymmen betyder för sin del att nationen rivs upp från sina rötter och från det utrymme där den under hela husets historia har haft studentverksamhet av samma slag. Samtidigt betyder det att båda nationernas förutsättningar för att fortsätta sin verksamhet försämras då möjligheterna att använda utrymmet minskas med hälften. Nationerna förundrar sig över att kontinuiteten inte beaktats i utrymmesfördelningen. Nationerna har alltid uppskattat sina utrymmen högt och har under årens lopp använt betydliga summor av sina egna tillgångar och många arbetstimmar på att underhålla och renovera lokaliteterna.

De organisationer som fungerar inom HUS har under sommaren gett rikligt med respons på det förslag till utrymmesfördelning som ekonomidirektionen gjorde upp på våren och enligt vilket två nationsutrymmen skulle ges till annat bruk. Tiotals föreningar kritiserade förslaget och många uttryckte sitt stöd för ett alternativt förslag där nationslokalerna skulle förbli i nationernas bruk. Efter responsen omformade ekonomidirektionen vårens förslag till dess nuvarande form där ett nationsutrymme tas i annat bruk. Trots det här kommer alltför många organisationer att lida av den nya utrymmesfördelningen. Nationerna i Nya studenthuset förundrar sig över att man i denna besvärliga situation inte har velat ta extra utrymmen i bruk vilket skulle ha underlättat utrymmesfördelningen.

Nationerna har aktivt gjort kampanj för att bevara sina utrymmen och har under augusti och september samlat nästan 3000 underskrifter på en namninsamling för att rädda utrymmena. Många inflytelserika finländare inom politiken, kulturlivet och studentvärlden har skrivit under adressen och delat de nuvarande studerandenas oro över utrymmena, som är både kulturhistoriskt viktiga och i aktivt bruk, samt över den kommande verksamhetens öde. Adressen överräcktes till HUS styrelseordförande Ulla Hemminki och ekonomidirektionens ordförande Petrus Repo förra veckan.

Nationerna vid Helsingfors universitet är tvärvetenskapliga studentorganisationer som erbjuder ett brett program och service för sina medlemmar som alla kommer från samma geografiska område. Nationslokalerna är hemtrevliga utrymmen där studerande från olika inriktningar och i olika ålder träffas för bland annat kulturprogram och hobbykvällar. Nationerna hör till de få organisationer som är öppna för alla där studerade med olika studieinriktning träffas utan att vara bundna till en gemensam hobby eller livsåskådning.

Tilläggsinformation:
Sari Aalto, Kurator, Eteläsuomalainen osakunta, tfn 040 580 6931, sari.aalto[at]helsinki.fi
Sara Estlander, Kurator, Åbo Nation, tfn 040 558 5958, sara[at]estlander.net
Teemu Halme, Kurator, Varsinaissuomalainen osakunta, tfn 050 512 5852, teemu.halme[at]iki.fi
Anu Korhonen, Kurator, Savolainen osakunta, tfn 050 573 6824, anu.k.korhonen[at]helsinki.fi
Emilia Nordling, T.f. kurator, Östra Finlands Nation, tfn 040 7716503, emilia.nordling[at]helsinki.fi