Uudella ylioppilastalolla toimivat osakunnat kampanjoivat tilojensa puolesta

13.8.2008 klo 8.00

Ministerit ilmaisseet tukensa tilojen säilyttämisen puolesta

Uudella ylioppilastalolla toimivat Helsingin yliopiston osakunnat ovat käynnistäneet kampanjan tilojensa puolesta. Osakuntatilojen puolesta – Bevara nationslokalerna -sivusto avautuu osoitteessa www.osakuntatilat.fi tänään keskiviikkona. Samassa osoitteessa voi allekirjoittaa adressin osakuntatilojen säilyttämisen puolesta. Www-sivuilla on tietoa osakunnista, niiden toiminnasta ja historiasta sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) tilajakoprosessista.

HYYn talousjohtokunta esitti keväällä Uuden ylioppilastalon osakuntatilojen vähentämistä puoleen nykyisestä ja tilojen siirtämistä muiden järjestöjen käyttöön. Tämä tarkoittaisi Varsinaissuomalaisen osakunnan, ainoan samassa huoneistossa talon rakentamisesta lähtien toimineen yhteisön, muuttoa Eteläsuomalaisen osakunnan kanssa samoihin tiloihin. Toiseksi talon tunnusmerkin Kupolin alla toimiva ruotsinkielinen yhteisö, johon kuuluvat Åbo Nation, Östra Finlands Nation ja Åländska Studentföreningen i Helsingfors, siirrettäisiin toimimaan Savolaisen osakunnan kanssa samoihin tiloihin. HYYn hallitus päättää lopullisesti järjestöjen tilajaosta torstaina 25.9.2008.

Esityksen toteutuminen heikentäisi huomattavasti kaikkien talossa toimivien osakuntien toimintaedellytyksiä ja vaikuttaisi koko osakuntalaitoksen asemaan yliopistoyhteisössä. Www-sivuilla julkaistavan adressin osakuntatilojen puolesta ovatkin allekirjoittaneet jo lukuisat asiasta huolestuneet henkilöt, joiden joukossa ovat mm. ministerit Tuija Brax, Astrid Thors ja Stefan Wallin sekä yliopiston entiset kanslerit Kari Raivio, Risto Ihamuotila ja Olli Lehto.

Osakunnat haluavat adressilla ja www-sivuilla tuoda julki huolensa yliopistoyhteisön ja ylioppilaskunnan kaksikielisyyden tulevaisuudesta sekä tavasta, jolla esitys sivuuttaa Uuden ylioppilastalon kulttuurihistorian. Esityksen toteutuessa HYYn ainoa kaikille avoin täysin ruotsinkielinen tila poistuisi. Varsinaissuomalaisen osakunnan huoneisto puolestaan on kiinteine sisustuksineen rakennushistoriallisesti merkittävä tila, jonka käyttötarkoitus on säilynyt samana jo lähes sata vuotta.

Helsingin yliopiston osakunnat ovat poikkitieteellisiä opiskelijajärjestöjä, jotka keräävät laajan toimintansa pariin samalta alueelta kotoisin olevia opiskelijoita ja tarjoavat jäsenilleen palveluja. Osakuntatilat ovat kodinomaisia yhteisöjä, joissa eri-ikäiset eri alojen opiskelijat tapaavat toisiaan mm. kulttuuri- ja harrastustoiminnan merkeissä. Osakuntayhteisöön kuuluu opiskelijoiden lisäksi myös entisiä osakuntalaisia eli senioreita, jotka osallistuvat edelleen aktiivisesti osakunnan tapahtumiin, ja osakuntatilat ovatkin tärkeitä sukupolvien välisiä kohtaamispaikkoja.

Lisätietoja:
Sari Aalto, Kuraattori, Eteläsuomalainen osakunta, p. 040 580 6931, sari.aalto[at]helsinki.fi
Sara Estlander, Kurator, Åbo Nation, tfn 040 558 5958, sara[at]estlander.net
Teemu Halme, Kuraattori, Varsinaissuomalainen osakunta, p. 050 512 5852, teemu.halme[at]iki.fi
Anu Korhonen, Kuraattori, Savolainen osakunta, p. 050 573 6824, anu.k.korhonen[at]helsinki.fi
Annette Tallberg, T.f. kurator, Östra Finlands Nation, tfn 050 379 5171, annette.tallberg[at]helsinki.fi